Bus Stop-Huangshan Railway Station

Bus Stop
0.0
Based on 2 reviews

Reviews

5
5 B
53 month ago
be aware with some women offered u take taxi direct to Hongcun or Xidi with price 40rmb/pax,if u go bus via 2 station (first station 13rmb,second station 3rmb,u will go Hongcun,but take about 1hours)
5
5 B
54 month ago
Sẽ có vài cò ra gạ đi taxi với giá 40 tệ/ng về Hồng Thôn nhg nếu chịu khó đi 2 chặng thì bạn chỉ mất 16 tệ,chặng đầu 13 tệ/chặng sau 3 tệ/ng về tận cửa thôn luôn
  • Huangshan Railway Station, Huangshan, Anhui Sheng, China, GPS: 29.723747,118.31767